085-258-0690
wellness oriflame 2017

คุณพร้อมจะดูดีและรู้สึกดีสุดๆ แล้วหรือยัง ? 

เวลเนส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมแนะนำและสนับสนุนให้คุณสามารถดูแลสุขภาพและความงามจากภายในด้วยการเลือกรับประทานอาหารและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ และที่สำคัญคือ การพัฒนาจากสวีเดน นอกจากนี้ยังพร้อมให้คำแนะนำเรื่องไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีอีกด้วย

สารสกัดจากธรรมชาติและนวัตกรรมจากสวีเดน

คุณภาพจากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวลเนส เรามีความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวสวีเดน รากฐานแห่งบรรพกาลคือความแข็งแรงในหนทางที่เรากำลังก้าวเดิน สามสิ่งที่เรายึดมั่นและปฏิบัติมาช้านาน นั่นก็คือ ความเป็นธรรมชาติ ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยังและหลักจริยธรรมอันดี

สร้างสรรค์ในประเทศสวีเดน ในสวีเดนทุกๆ อย่างจะผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลของโลก นั้นคือพันธะสัญญาจากเราว่า คุณจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุด ในทุกขั้นตอนคือความก้าวล้ำ นำสมัย ผลิตภัณฑ์ของเราให้ความเคารพซึ่งการอยู่รวมกัน หลอมลวมเป็นหนึ่งกับธรรมชาติ

CREATED IN SWEDEN