085-258-0690

เครื่องหมายรับรอง Wellness Certification

เราทำงานร่วมกับคู่ค้าที่ก่อตั้งและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่เคยประนีประนอมกับเรื่องคุณภาพ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่เราคัดสรร โรงงานผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นและพัฒนา เครื่องหมายรับรองจากสถาบันวิจัยสุขภาพและโภชนาการสวีเดน เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เวลเนส บาย ออริเฟลม เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

Wellness-certification

อ้างอิง: oriflame.com/wellness-experts