085-258-0690

เวลเนส ออริเฟลม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พัฒนาจากสวีเดน

เวลเนส by ออริเฟลม คือผลิตภัณฑ์จากความทุ่มเทในการศึกษาและพัฒนาเป็นเวลานับปี ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้เปี่ยมประสบการณ์ ผ่านกระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

สถาบันวิจัย อีโกลซ่า ออริเฟลม

สถาบันวิจัย อีโกลซ่า

ต้นกำเนิดของ เวลเนส by ออริเฟลม

สถาบันวิจัย อีโกลซ่า เป็นสถาบันวิจัยเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยลุนด์ ดำเนินการวิจัยด้านโภชนาการและรูปแบบการดำเนินชีวิต ตั้งอยู่บนที่ราบ สโคนเน ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน เพรียบพร้อมด้วยบุคลากรมากประสบการณ์ อาทิ แพทย์ นักโภชนาการ เชฟและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคอาหาร และพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีคลินิก ห้องปฏิบัติการ ห้องครัวเพื่อการวิจัย ทั้งยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์โภชนาการอีโกลซ่า ที่ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากการวิจัยของสถาบันวิจัย อีโกลซ่า >>> www.igelosa.com 

Refer : Igelosa Home of Wellness by oriflame by Stig Steen

เวลเนส โรดแมพ ที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ สติก สเตียน และทีมงานในสถาบันวิจัย อีโกลซ่า ในประเทศสวีเดน เป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลดน้ำหนัก ตลอดจนการพัฒนาการดำเนินชีวิต และการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ตามความต้องการของบุคคลที่แตกต่างกันออกไป โดยสอดคล้องกับคำแนะนำจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและสถาบันชั้นนำอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ นูทรีเชค ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์ นพ.สติก สเตียน

ศาสตราจารย์ นพ.สติก สเตียน

ศาสตราจารย์ นพ.สติก สเตียน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของโลก ด้านการปลูกถ่ายหัวใจและปอด ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยอีโกลซ่าท่านนี้ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับด้านโภชนาการและผลต่อสุขภาพ สูตรที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ นูทรีเชค ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ นพ.สติก สเตียน และคณะ โดยใช้เวลาในการทำวิจัย รวมทั้งการทดลองทางคลินิกถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและผลกระทบยาวนานกว่า 8 ปี

>>> ประวัติ ศาสตราจารย์นพ.สติก สเตียน View Stig Steen’s CV

กระบวนการผลิตคุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์ เวลเนส บาย ออริเฟลม ได้ผ่านกระบวนการผลิตโดยโรงงานที่ก่อตั้งและได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

กระบวนการผลิตคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวลเนส by ออริเฟลม ทุกเม็ด รวมถึงแคปซูล ผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต หรือ GMP (Good Manufacturing Practice)

จากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นวิธีการอันเข้มงวดในการสร้างความมั่นใจ ว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับมาตรฐานคุณภาพ GMP เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค รวมถึงการออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

ซึ่งเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน เพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภค เมื่ออาหารนั้นถูกเตรียมหรือบริโภค การออกหนังสือรับรอง GMP ให้แก่บริษัทหรือองค์กรใดได้ ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

อีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารมีการผลิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คือการใช้โรงงานผลิตที่ได้รับการรรับรอง HACCP, ISO และ IFS HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต โดยจะทำการวิเคราะห์และประเมินอันตรายในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ว่าจุดใดหรือขั้นตอนใดมีความเสี่ยง ต้องควบคุม ถ้าปราศจากการควบคุมที่จุดนั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นูทรีเชคของเราได้รับการผลิตขึ้นจากโรงงานในประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทั้ง HACCP, ISO และ IFS ส่วนแอสตาแซนธินนั้นผลิตขึ้นโดยโรงงานในกรุงสตอกโฮล์ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และ HACCP

ทีมแพทย์ เวลเนส ออริเฟลม

การวิจัย & นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ เวลเนส by ออริเฟลม ได้รับการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรขึ้นในประเทศสวีเดน ด้วยความร่วมมือของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มากประสบการณ์และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก โดยการนำผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานจากการศึกษาล่าสุด มาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในเชิงโภชนาการ ด้วยสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ >>> Researcher wellness by oriflame

ผลิตภัณฑ์ เวลเนส by ออริเฟลม ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืน รวมถึงขั้นตอนการผลิต:

  • สินค้ามีความปลอดภัย เป็นไปตามหลักจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เท่าที่จะเป็นไปได้
  • สินค้าปราศจากไขมันชนิดทรานส์ สารปรุงแต่ง สารกันบูด สารเจือสี ส่วนผสมจากสัตว์และการดัดแปลงพันธุกรรม

การวิจัย & นวัตกรรม

ส่วนผสมที่เป็นสารออกฤทธิ์ทั้งหมดถูกคัดเลือก หลังจากได้มีการวิเคราะห์และศึกษาบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารเหล่านั้น นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันของคณะแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา เพื่อหารือ แบ่งปันความรู้และความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้ส่วนผสมและนวัตกรรมที่นำมาใช้มีความทันสมัย

ผลิตภัณฑ์ เวลเนส by ออริเฟลม ได้รับการทดสอบอย่างแพร่หลาย เพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนถึงความปลอดภัย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กล่าวอ้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รับประกันด้วยคุณภาพสูงสุด และให้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก : oriflame.com/wellness

STUDIES ข้อมูลงานวิจัย

THE EFFECTS OF A DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING ASTAXANTHIN ON SKIN CONDITION

DIETARY SUPPLEMENTATION WITH ASTAXANTHIN-RICH ALGAL MEAL IMPROVES STRENGTH ENDURANCE. A DOUBLE BLIND PLACEBO CONTROLLED STUDY ON MALE STUDENTS.

SYDNEY UNIVERSITY GLYCEMIC INDEX RESEARCH REPORT; GI STUDY – INZONE, NATURAL BALANCE SHAKE

EFFECTS OF NATURAL BALANCE SHAKE INTAKE AND NUTRITIONAL HEALTH ADVICE TO OBESE SUBJECTS DURING A 2 YEAR PERIOD. REPORT.

EFFECT OF ASTAXANTHIN SUPPLEMENTATION ON MUSCLE DAMAGE AND OXIDATIVE STRESS MARKERS IN ELITE YOUNG SOCCER PLAYERS.

  • Djordjevic B et al. Sports Med Phys Fitness. 2012 Aug;52(4):382-92. »Link to PubMed

ASTAXANTHIN LOWERS THE RISK FOR DEMENTIA

  • Kiko et al. Amyloid β Levels in human red blood cells. PLoS One. 2012;7(11)  »Link to PubMed

ASTAXANTHIN SHOWING POSITIVE EFFECT FOR ALLERGY